Kullanım Koşulları

1. Sözleşmenin Onaylanması

BiSU uygulamasını indirerek gerekli bilgiler doldurulduğunda üye olunabilir. Her BiSU kullanıcısı,Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (“BiSU”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

BiSU kullanıcılarına mobil telefonlarda, akıllı tv lerde ya da benzer sistemlerde geliştirilebilen uygulamalardan sistemde yer alan su markalarından su ve diğer paketli içecek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. BiSU Kullanıcı Sistemi

· Her BiSU kullanıcısı, telefon numarası ve Sms ile gönderilen bir şifre ile birlikte uygulamaya giriş yapar. · Her kullanıcının BiSU üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için telefon numarası ile giriş yapması gerekmektedir. Bu işlem BiSU uygulamasına giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. · BiSU kullanıcılarını BiSU’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile BiSU sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden telefon araması, sms, pushbildirimi yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca BiSU kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların BiSU sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. · Kullanıcıların belirlemiş oldukları BiSU sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla sistemde yer alan su markaları ya da su markaları ile paylaşılacaktır. · BiSU, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının sistemde yer alan su markaları ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve sistemde yer alan su markaları arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. · BiSU sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. BiSU, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler BiSU Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, BiSU hizmetlerinden yararlandığı sırada, · Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (yanlış abonelik numarası gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde BiSU üyeliğinin sona erebileceğini; · “Abonelik numarası” veya kayıtlı telefon numarası ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ,· BiSU tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının BiSU'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; · BiSU hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, BiSU ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve sistemde yer alan su markaları ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BiSU'nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, BiSU’nun bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu; · BiSU tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle BiSU'nun sorumlu olmayacağını; · BiSU servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan BiSU'nun sorumlu olmayacağını; · BiSU'da sunulan hizmetlere BiSU tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda BiSU'nun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı; · Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü BiSU'nun sorumlu tutulamayacağını; · Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan BiSU’nun sorumlu olmayacağını; · Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi; · Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dahil olmak üzere 5846 sayılı ve 05.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların BiSU’ya devredildiğini; · Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi; · Diğer kullanıcıların BiSU uygulamasını kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; · Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; · Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı; · Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; · BiSU hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ya da akıllı telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, BiSU sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı BiSU'dan tazminat talep etmemeyi; · BiSU'dan izin almadan BiSU servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı; · BiSU'nun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; · Kurallara aykırı davrandığı takdirde BiSU'nun gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, · BiSU'nun, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini; · Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; .Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca BiSU üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, BiSU vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini; Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; · Sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini; · BiSU uygulama sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların BiSU’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. BiSU'ya Tanınan Yetkiler

· BiSU herhangi bir zamanda sistemin ve ya online ödeme sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. · Sistemin ve ya online ödeme sisteminin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı BiSU’nun kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. · BİSU güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. · Telefon numarası BiSU tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve bu telefon numarasına gönderilecek tek seferlik SMS şifre ile onaylanacaktır. · BiSU, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. · BiSU kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı BiSU sorumlu tutulmayacaktır. · BiSU kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. · BiSU sistemindeki satışlar, sistemde yer alan su markalarının ürünlerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. BiSU ilgili markada bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin BiSU sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. · BiSU kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya BiSU sistemi içinde BiSU tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, BiSU'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. · BiSU sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü BiSU sisteminde yer alan su markalarına aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde BiSU kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. · BiSU sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair BiSU gerekli özeni gösterecektir ancak sistemde yer alan su markalarının sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan BiSU sorumlu değildir. · BiSU, kullanıcının BiSU uygulama sistemi dışındaki web-sitelerine ve mobil servislere geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BiSU'nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. · BiSU, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. · BiSU, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. · BiSU sistemde yer alan su markalarının sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, BiSU sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

BiSU kullanıcıları BiSU uygulama sisteminden verdikleri siparişin ücretini, BiSU sistemde yer alan su markalarının sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin HOPİ,BKM) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura BİSU tarafından değil siparişi teslim eden Bayi tarafından düzenlenir. Kullanıcının Online Ödeme Yöntemi kullanarak kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri ile yapacağı online ödemelerde BİSU, sipariş ücretini Bayi nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için Bayi tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanarak verilen siparişlerde ödemeyi BİSU’ya yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş kabul edilir.

8. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar ile sistemde yer alan su markaları arasında satış sözleşmesi kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan BiSU, üye iş yerleri ve/veya Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

9.Kişisel Veri

Kullanıcı BİSU ya üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu BİSU ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile BİSU arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler BİSU ve BİSU iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve BİSU ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri bayiler, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) BİSU, BiSU iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların BiSU üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler BiSU sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

11.Ürün Teslimatı

Sistemde yer alan su markaları tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, BiSU sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

12. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen bayinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; siparişin ilgili bayiye iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali; bayi tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen bayinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali; siparişin bir kısmının veya tamamının bayide mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;ve Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili bayinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili bayi bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili bayi görevlisine iadesi gerekmektedir.BİSU, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, BİSU bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. BiSU , üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

13.Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

BİSU sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. BİSU Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta BiSU sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

16. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.